Výběr půjčky

Kdy si půjčit?

Půjčky je vhodné využívat pro rozvoj, například k financování vlastního bydlení nebo pro podnikání. S opatrností jimi lze překlenout krátkodobé potíže, třeba při nečekaném výdaji. Půjčka však nedává smysl, je-li cílem nákup spotřebních předmětů, dárků nebo dovolené. Radost z nové věci nebo zážitku totiž často vystřídají starosti se splácením. Ani půjčka na úhradu jiných dluhů není dobrou strategií. Výjimkou je konsolidace půjček, díky níž si lze snížit výši splátek. Jinak je lepší problémy se splácením přiznat a zkusit se s věřitelem dohodnout.

Poskytovatelé

Spotřebitelské půjčky smí poskytovat jen banky a společnosti s povolením České národní banky. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ČNB. Půjčky mohou sjednávat také zprostředkovatelé. I oni však musejí mít povolení ČNB a půjčka musí splňovat zákonné podmínky.

Index odpovědného úvěrování

 • Organizace Člověk v tísni pravidelně sestavuje Index odpovědného úvěrování, který srovnává všechny společnosti půjčující peníze.
 • Index funguje jednoduše: čím vyšší číslo, tím bezpečnější je půjčka. Prohlédněte si výsledky.


Typy půjček

Půjček existuje velké množství. Podle typu se dělí na:

 • Půjčky s pravidelnou splátkou. Umožňují postupné splácení úvěru stejnou částkou každý měsíc. Při větších půjčkách jsou nutností, ale smysl mají i u menších dluhů, protože s pravidelnou splátkou můžeme předem počítat. Splátky je ovšem třeba nastavit tak, aby příliš nezatížily rodinný rozpočet.
 • Mikropůjčky se většinou poskytují do 20 tisíc korun a splácejí se jednorázově (obvykle do měsíce). Bývají velmi drahé, takže by se měly využívat jen zcela výjimečně a jen když je jisté, že dlužnou částku zvládneme splatit.
 • Revolvingové úvěry a kreditní karty nabízejí rychlý přístup k hotovosti a na první pohled rozumné úrokové sazby. Mohou se však prodražit, protože předepsané minimální splátky vedou jen k velmi pomalému splacení dluhu, takže nakonec zaplatíme na úrocích spoustu peněz.
 • Kontokorent umožňuje přečerpat běžný účet, takže ho nabízejí pouze banky. Cenu mívá o něco nižší než kreditky či revolving. I tak by ale měl být využíván jen jako rezerva pro nečekané situace, nikoliv trvale.
 • Splátkový prodej se používá při nákupu zboží či služeb. Je-li úroková sazba nízká, může dávat smysl, ale vždy je třeba zvážit, zda danou věc skutečně potřebujeme. Doba splácení by určitě neměla přesáhnout životnost věci, kterou kupujeme.
 • Odložené platby jsou novým typem úvěru. Umožňují odložit část platby za nákup zboží na později, obvykle bez navýšení. Pokud ale nezvládnete uhradit zboží v dohodnuté lhůtě, počítejte s tím, že začnete platit úroky jako u jiných půjček.

Co je ještě dobré vědět:

 • Nebankovní půjčka bývá dražší než půjčka od banky. Pokud ale měl žadatel v minulosti problémy se splácením, nemusí v bance půjčku dostat. Dobrou strategií proto je, požádat o úvěr nejprve v bance a na nebankovní společnosti se obrátit, teprve pokud člověk neuspěje.
 • Bezhotovostní půjčka, kdy jsou peníze čerpány i spláceny na účet, bývá obvykle levnější než půjčka v hotovosti. Za manipulaci s hotovostí si totiž poskytovatelé půjček nechávají připlatit.
 • Půjčka zajištěná nemovitostí bývá levnější než nezajištěná půjčka, ovšem s rizikem, že dlužník v případě problémů se splácením o snadno přijde o střechu nad hlavou. Takové půjčce je lepší se vyhnout.
 • Některé společnosti obcházejí zákon a vnucují lidem tzv. podnikatelské úvěry. Tyto půjčky však mají sloužit výhradně pro podnikání. Obvykle od nich nelze jen tak odstoupit, ani když se prokáže, že se věřitel nechoval eticky.

Cena

Cena je při výběru půjčky důležitým kritériem, byť ne jediným. Solidní společnosti mají na svých webových stránkách úvěrové kalkulačky. Ty umožňují snadno spočítat výši splátek i to, kolik peněz budu muset zaplatit v součtu. Pokud společnost kalkulačku na webu nemá, je lepší hledat půjčku jinde.

nebezpečí trik

Pozor na cenové triky

 • úroková sazba v kalkulačkách bývá nižší než ta ve smlouvě
 • cena nemusí platit pro nižší částky nebo kratší splatnost
 • při nedodržení podmínek může cena výrazně narůst
 • je-li první úvěr zdarma, ptejte se, kolik stojí jeho prodloužení
 • ujistěte se, že úroková sazba je roční, nikoliv měsíční

Záludné poplatky

Samotná úroková sazba pro vyhodnocení nákladů nestačí, protože mnoho společností si účtuje různé poplatky, které se do úrokové sazby nezapočítávají: 

 • Poplatek za poskytnutí úvěru. Ten může činit i 20 % z půjčované částky. Neseriózní společnosti si ho dokonce strhávají z vyplácené částky, takže dostanete méně peněz, než jste počítali. 
 • Měsíční poplatek za správu úvěru nebo za vedení karetního účtu. Účtují si ho i některé banky, obvykle se jedná o několik desítek korun.
 • Poplatek za hotovostní inkaso. U půjček poskytnutých či splácených hotově si věřitel účtuje vysoké přirážky. Snažte se těmto úvěrům vyhnout!

Rozhoduje celková částka

Abychom vybrali nejlevnější půjčku, je třeba si spočítat, kolik budeme muset splatit celkem. U některých půjček, jako jsou například revolvingové úvěry či kreditní karty, nelze předem říci, kolik zaplatíme na úrocích a poplatcích. Proto bychom je měli využívat s maximální obezřetností. 

Především u jednorázově splatných mikropůjček se stává, že dlužníci neseženou do doby splatnosti dostatek hotovosti a potřebují úvěr prodloužit. Věřitelé to většinou umožňují, požadují však zaplatit další vysoké poplatky. Vždy je proto rozumné si dopředu zjistit, kolik mne bude případné prodloužení úvěru stát. Dvojnásob to platí u půjček, kde je první období zdarma.

Sankce

Občas dlužník nestihne poslat splátku v dohodnutém termínu. Někteří věřitelé drobná zpoždění tolerují, jiné společnosti však okamžitě uplatňují sankce. Je proto vhodné předem zjistit, co věřitel může požadovat. Zákon v každém případě omezuje sankce a související platby tak, že věřitel má nárok pouze na:

 • náklady za upomínky a vymáhání (až tisíce korun)
 • jednorázová pokuta až 500 Kč (ročně až 3 000 Kč) nebo sankce za každý den ve výši 0,1 % z dlužné částky. Suma pokut však nesmí překročit polovinu vypůjčené částky nebo 200 000 Kč
 • úroky z prodlení (repo sazba ČNB navýšená o 8 %)
 • dohodnuté smluvní úroky

Posuzování úvěruschopnosti

 • Věřitel musí ze zákona posoudit, zda bude dlužník schopen úvěr řádně splácet. Zkoumá proto příjmy a výdaje budoucího dlužníka, jeho další půjčky a také případné záznamy v úvěrových registrech. Pokud věřitel tuto kontrolu neprovede, smlouva o půjčce je neplatná.
 • Dlužník musí na druhou stranu poskytnout úplné a pravdivé údaje o své finanční situaci. Pokud by si vzal půjčku s vědomím, že ji nezvládne splatit, může jít o úvěrový podvod.
 • Dozví-li se jeden z manželů o půjčce toho druhého až se zpožděním a nesouhlasí-li s ní, měl by o tom co nejdříve věřitele informovat (písemně), jinak se stává za splacení půjčky spoluodpovědný.

Ke stažení

Pravidla bezpečného půjčování.pdf