Rozhodčí doložky

Rozhodčí smlouva je ujednání, které upravuje, jakým způsobem se budou řešit případné spory mezi smluvními stranami. Původně se využívala hlavně mezi společnostmi, které se chtěly vyhnout nákladným soudním sporům. Rozhodování o možných sporech proto dobrovolně svěřili nestranné osobě, která obě v případě sporu strany vyslechla a na základě svých odborných zkušeností vydala rozhodčí nález, který má váhu soudního rozsudku.

V Česku se bohužel začaly rozhodčí smlouvy používat i ve vztahu mezi věřiteli a běžnými spotřebiteli, tedy mezi stranami, které nemají stejně silnou pozici. Dlužník si navíc použití takového ujednání často ani nebyl vědom, protože mělo obvykle podobu rozhodčí doložky, což je rozhodčí smlouva včleněná do obchodních podmínek nebo do úvěrové smlouvy.

Podpisem úvěrové smlouvy, která obsahovala rozhodčí doložku se dlužník – aniž by to věděl – zřekl možnosti, že jeho případný spor s věřitelem bude posuzovat nezávislý soud. Místo soudu spor řešil rozhodce placený věřitelem. Není tedy překvapivé, že rozhodce téměř vždy rozhodl ve prospěch věřitele, aniž by zkoumal soulad úvěrové smlouvy se zákonem, natož s dobrými mravy. Rozhodčí nález navíc dlužníkovi ukládal, aby ihned zaplatil (odvolání nebylo možné). Pokud to dlužník neudělal, věřitel obratem předal dluh exekutorovi.

Jak poznat neplatnou rozhodčí doložku?

červené sluchátko - symbol helplinky

V roce 2011 Nejvyšší soud rozhodl, že určité typy rozhodčích doložek či smluv byly sjednány neplatně. Jde zejména o situace, kdy:

  • rozhodčí doložka byla skryta ve všeobecných obchodních podmínkách
  • v rozhodčí doložce není jasně uvedeno jméno rozhodce (nestačí uvést, že výběr rozhodce provede rozhodčí společnost, advokát nebo uvést seznam možných rozhodců)
  • rozhodce je ekonomicky závislý na společnosti, pro níž rozhoduje
  • rozhodce přiznává i pohledávku, která je v rozporu s dobrými mravy

Exekuce vedená na základě neplatné rozhodčí doložky musí být zastavena. To, zda se tato situace týká i vás, je možné zjistit on-line a zdarma pomocí naší aplikace Doložkomat. Budete potřebovat pouze informace o vaší úvěrové smlouvě.