Dluhy v Česku

Zajímáte se o dluhovou problematiku podrobněji? V této sekci najdete podrobné informace týkající se trhu spotřebitelských úvěrů, vymáhací a exekuční praxe i problematiky oddlužení. Přinášíme také informace o připravovaných legislativních změnách a náš pohled na ně.

Úvěrový trh

Až do roku 2016 nebyl trh se spotřebitelskými úvěry v Česku nijak regulován. Půjčky mohl poskytovat prakticky kdokoliv, a to za jakýchkoliv podmínek. Společnostem poskytujících úvěry tento stav vyhovoval, protože umožňoval dosahování vysokých zisků. Odvrácenou stranou byl však pád desítek tisíc lidí do dluhových pastí. Řadě dlužníků se z nich dodnes nepodařilo dostat.

Exekuční byznys

V exekucích je v Česku asi 650 tisíc lidí. Jejich počet sice dlouhodobě mírně klesá, zároveň se však zvyšuje počet exekucí připadajích na jednoho člověka. V současnosti připadá na jednoho povinného asi 6 exekucí. V mnoha případech jde přitom exekuce, které neměly vůbec vzniknout, protože jejich exekuční titul je neplatný nebo měly být již zastaveny, pokud by exekutor postupoval v souladu se zákonem.

Inkasní agentury

Pokud dlužník nehradí svoje závazky včas, věřitel přistupuje k jejich vymáhání. Obvykle se o to pokouší po nějakou dobu sám. Pokud ale neuspěje, pověřuje vymáháním třetí osobu – inkasní agenturu. V některých případech může svoje pohledávky třetím osobám přímo prodávat. Jde sice o legitimní praxi, nicméně způsob, kterým některé inkasní agentury dluhy vymáhají, je přinejmenším problematický.

Oddlužení

Stále více dlužníků se dostává do situace, kdy jim sankce a úroky z nesplácených pohledávek narůstají rychleji, než jejich schopnost dluhy splácet. V těchto situacích je na místě zvážit oddlužení, které umožní po určité době a při splnění zákonných podmínek, část dluhů smazat. V současné době se vede diskuze o úpravě parametrů oddlužení, které se aktivně účastníme.